Wilma
Henderikse

maatschappelijk ondernemer

onderzoeker

auteur

Publicaties

Scherven Brengen Geluk

101 vragen over vrouwen en techniek

Alle troeven in handen, veelbelovende initiatieven voor emancipatie en participatie

Artikel vrouwen in de academische top UMC´s

Artsen van de toekomst, best practices in flexibele arrangementen

Benchmark loopbaanontwikkeling vrouwelijk-mannelijk medisch en medisch wetenschappelijk personeel

Charterbedrijven zetten de toon ambitie en commitment werken! Monitor Talent naar de top 2015

Daadkracht werkt!, Monitor Talent naar de top 2016

De aanhouder wint, Monitor Talent naar de top 2014

Dealing with an ageing labour force what do European employers expect and do

Diversiteit en kwaliteit verbinden_VDH

Diversiteit en kwaliteit, Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen

Diversiteit en kwaliteit, een uitdagende relatie Tijdschrift voor HRM

Door het glazen plafond, Naar effectieve maatregelen voor meer vrouwen in de top

Emancipatiegezindheid van leidinggevenden, In Emancipatiemonitor 2012

Gender Mainstreaming an international analysis

Genderbewust personeelsbeleid bij de overheid

Goede voorbeelden culturele diversiteit en good principles toegepast in de praktijk

Het zingt rond’, Succes door aanbod en kwaliteit van vrouwen, Monitor Talent naar de top 2012

Highlights Female career App September 2016

Highlights Female career App Januari 2017

Highlights Female Career App Juni 2017

In de pas of uit de pas, Internationaal vergelijkende studie emancipatie

Literatuurverkenning culturele diversiteit

Rijk met Leeftijd, aan de slag met leeftijdsbewust beleid bij de rijksoverheid

Sleutels tot succes, hoe organisaties de deur naar de top voor vrouwen kunnen openen

Talent telt in de top, Monitor Talent naar de top 2013

Topvrouwen in de wachtkamer Bedrijvenmonitor 2012-2015

Topvrouwen in de wachtkamer, Factsheet Bedrijvenmonitor 2012-2015

Waar een wil is, is een weg, Bedrijvenmonitor 2013

Waiting on the World to change”, Bedrijvenmonitor 2016, factsheet

Waiting on the World to change”, Bedrijvenmonitor 2016

werkboek Mentoring Meester gezel

Werken aan gelijke kansen en non-discriminatie

Werkende vaders, strategieën voor vaders die werk en zorg willen combineren

Werkgevers en deeltijd, verdiepingsonderzoek voor SCP naar uitbreiding van de arbeidsduur van deeltijders

Working and ageing, Do European employers support longer working lives Cedefob

Vragen?
Hier kunt u mij bereiken